Reglement

REGLEMENT FOR LEIE AV MOLOVEIEN SELSKAPSLOKALE AS - MOLOVEIEN 15
1. Leietaker er ansvarlig for ro og orden i henhold til Ålesund Kommune.
2. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på lokalet, og utstyr i tidsrommet leietaker benytter lokalet. Skader på lokalet, og utstyr vil bli fakturert til leietaker.
3. Utleier er uten ansvar for eiendeler som leietaker mister.
4. Røyking er ikke tillatt inne, ved røyking på utsiden kastes sneiper i bøtte ved inngang.
5. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange som er tilstede i lokalet.
6. Ansvarlig leietaker skal være minst 30 år, og har ansvar for henting og disponering av nøkkel etter avtale med utleier. Ved tap av nøkkel stilles leietaker økonomisk ansvarlig for eventuelt utskifting av lås til utleielokalet.
7. All bruk av rusmidler er forbudt med følgende unntak: Ved sluttende private selskap (eks: bryllup, bursdagsfeiring) kan det nytes alkohol , forutsatt at deltakerne selv har med drikkevarer. I slike tilfeller er det ikke tillat å selge alkohol. Private, samt lag eller organisasjoner som ønsker å servere eller selge alkohol, må søke ambulerende skjenkebevilling. Det er ikke tillatt for personer under 18 år å drikke alkohol på huset. Det er ikke tillatt å nyte alkohol utenfor lokalet, bare i lukket selskap.
8. Utleietidspunkt er fra klokken 17:00 til 24:00 hverdager, det kan evt avtales tidligere tidspunkt om det er behov for dette. Lokalet skal være ferdig utryddet til klokken 01:00
9. Utleietidspunkt helg er fra 14:00 til 02:00. Lokalet skal være ryddet og låst kl. 03:00.  Lørdag og søndag kan lokalet leies fra klokken 10:00, evt. tidligere ved behov. 
10. Om utleietidspunktene ikke blir overholdt, vil det tilkomme et gebyr på 2000 kroner.
11. Om lokalet og uteområdet ikke er ryddet etter reglement vil det tilkomme et gebyr på 2000 kroner.
12. Overnatting er ikke tillat
 
RYDDING / VASKING
1. All medbrakt mat/drikke, pynt og søppel skal ryddes og fjernes fra lokalet av leietaker. Dette må være gjort seinest klokken 11:00 påfølgende dag i helg samt ukedager.
2. Søppel og papp kastes i selskapslokalets dunker på utsiden av lokalet, tomgods tar leietaker med seg. Søppel kastes bare i dunker som er merket med Moloveien Selskapslokale AS.
3. Alt av kopper, glass og lignende skal vaskes og settes på plass, oppvaskmaskin tømmes og skrus av.
4. Gulvene skal være kostet og klar for vasking.
5. Bord, stoler og øvrige inventar settes tilbake slik de sto ved ankomst til lokalet.
6. Evt. Knust / skadet inventar skal meddeles utleier på mail eller ved overlevering av nøkler.
7. Sneiper og annet skal ryddes vekk fra utsiden ved endt leie.
8. Leietaker er ansvarlig for at alle vinduer og dører er forsvarlig lukket og låst ved endt leie.
Viser til reglement, om reglene ikke overholdes vil det tilkomme gebyr på brudd av reglementet.
   
FORHÅNDS BETALING
Leietaker skal betale kroner 8000 eks.mva for lørdag kveld fra klokken 14:00- 02:00 , nøkkel skal leveres innen 11:00 påfølgende dag.
  Det skal betales forskudd ved booking, dette utgjør 50% av leiesummen. Forskuddet faller bort om avbestilling gjøres 4 uker eller mindre før leietidspunkt. Ved bestilling 4 uker før eller mindre , er bestillingen bindende.
Pris for næring og bedrifter er priser over + mva , for privatpersoner er det priser eks.mva.
NB! Utvask er tatt med i leiesummene.
For leie av lokalet på dagtid til konferanser og annet, ta kontakt per mail: post@moloveien.no

Share This

Share this post with your friends!

Shares